Ako zadať objednávku?

 

Postup pri zadávaní korektúr:

1. Zašlite nám text, ktorý chcete opraviť, na našu mailovú adresu.

2. Špecifikujte o aký typ korektúry máte záujem. V prípade, že neuvediete, aký typ korektúry požadujete, bude text automaticky zbavený pravopisných a gramatických chýb.

3. Ak potrebujete text aj preštylizovať - uveďte to výslovne do objednávkového mailu. Dôvod? Štylistické úpravy sú svojou povahou hlbším zásahom do textu, výsledkom ktorého dochádza k modifikovaniu jeho obsahu. Z uvedeného dôvodu štylistické korektúry bez vašej výslovnej žiadosti automaticky nevykonávame.

4. Špecifikujte presný termín (formát: deň, mesiac, rok + hodinu, minútu), do ktorého text potrebujete mať opravený a želáte si jeho dodanie.

Opravený text vám zašleme na rovnakú mailovú adresu (pokiaľ nešpecifikujete inú), z ktorej ste nás kontaktovali v zašifrovanej podobe. Dokument budete mať fyzicky k dispozícii, ale s jeho obsahom nebude možné narábať do doby, kým nebude uskutočnená platba na náš bankový účet.

5. Po pripísaní platby, vám obratom zasielame špecifický kód, ktorým si obsah dokumentu úplne sprístupníte.

6. Ceny za služby vždy stanovujeme individuálne a na základe textu, ktorý nám zašlete. Rozhodujúcimi faktormi pri stanovení ceny za korektorské služby sú: množstvo textu, formátovanie textu, štruktúra a termín dodania.

Nezúfajte, naše služby sú finančne nenáročné a férové -  vaše konto určite nepreťažia.

 

Tešíme sa na spoluprácu :)