gallery/frame
gallery/h_p

Vyberte typ služby

 

www.correctit.eu

info@correctit.eu

Vyhľadávanie pravopisných a gramatických chýb. Oprava textov. Štylistické úpravy. Kontrola webových stránok, letákov, propagačných materiálov, bulletinov a iných verejných textov.