Korektúry textu

Ponúkame korektúry akýchkoľvek textov, ktoré sa chystáte zverejniť alebo si uchovať  pre svoju potrebu.

Neváhajte a využite profesionálne služby CorrectiT v prípade, že ste si nie istí pravopisom, gramatikou, potrebujete text preštylizovať, lebo sa vám zdá kostrbatý a ťažkopádny alebo jednoducho  nemáte čas.

Ponúkame tiež kompletné korektúry seminárnych, bakalárskych, diplomových, atestačných a rigoróznych prác pre všetkých, ktorým záleží na úrovni ich textu, jeho štylistickej, gramatickej a pravopisnej správnosti - ktorá je v akademických kruhoch úplnou samozrejmosťou.

Korektúry textov sú vhodné  pre zadávateľov reklamných, propagačných a iných textov, ktorými sa prezentujete na verejnosti. Práve výsledná podoba a najmä úplná správnosť takého textu môže zapôsobiť na nových zákazníkov, klientov alebo potenciálnych obchodných partnerov - pozitívne aj negatívne.  Najmä v obchode a verejnej sfére sa  úplná správnosť vašich textov považuje za samozrejmosť a prípadné chyby v pravopise, gramatike a štylistická nevyrovnanosť vami prezentovaných textov môže spôsobiť (a s veľkou pravdepodobnosťou aj spôsobí) narušenie vašej dôveryhodnosti, odbornej spôsobilosti a v biznise privodí stratu. Spomenutým rizikám sa môžete vyhnúť veľmi elegantne a pritom aj finančne nenáročne - využite profesionálne opravy od CorrectiT a texty pred zverejnením zašlite na korektúru k nám.

My vám obratom texty zanalyzujeme a vykonáme všetko potrebné, aby výsledný text bol bez chýb - hodný vášho mena, vašej značky, biznisu alebo eshopu.

 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu :)