Korekrúry webu

1.Jednorázová jazyková analýza webu 

Zvoľte v prípade, že vlastníte menší web, ktorého obsah sa nemení často alebo ho plánujete dlhodobejšie udržiavať v nezmenenom stave a rovnakým obsahom. 

 

2.Dlhodobý jazykový monitoring webu

Zvoľte v prípade, že vlastníte web, ktorý sa dynamicky vyvíja, obsah podlieha pravidelným zmenám a texty potrebujete neustále obmieňať, rozširovať a doplňovať. 

 

Prečo jazykové korektúry webu od CorrectiT?

CorrectiT disponuje potrebným know-how a jeho tím je tvorený diplomovanými odborníkmi v odbore Slovenský jazyk s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti úprav textov a tiež ich korektúr. CorrectiT chce byť vaším partnerom v biznise alebo osobnej prezentácii na verejnosti. Zabezpečíme aby ste sa už nikdy v budúcnosti nemuseli za svoje texty zahanbiť tesne po ich uverejnení.

Koho chceme osloviť službami CorrectiT?

CorrectiT chce byť nápomocný všetkým, ktorí pracujú s veľkým množstvom textu a nie vždy disponujú časom alebo potrebnými znalosťami. CorrectiT chce zacieliť svoje služby na vlastníkov webov, eshopov, web dizajnérov, copywriterov, tvorcov textov a IT odborníkov spolu s malými a strednými podnikmi. Všetkých spája množstvo práce a energie, ktoré pri chode svojho biznisu vynakladajú a ich nepriateľom je najmä čas spolu s pravopisnou, gramatickou a štylistickou neistotou. V podobných situáciách je po ruke CorrectiT.

Koľko za služby CorrectiT zaplatíte?

CorrectiT je finančne nenáročný a váš biznis určite nezruinuje. Každú jednu objednávku posudzujeme individuálne. Rozhodujúcimi faktormi pri stanovení ceny za korektorské služby sú: množstvo textu, formátovanie textu, štruktúra a najmä termín dodania.

Tešíme sa na spoluprácu :)